CogniPlus

CogniPlus is een modern, wetenschappelijk gefundeerd software programma waarmee cognitieve capacaiteiten effectief en efficiënt getraind kunnen worden. CogniPlus gebruikt realistische situaties, waarmee het voor gebruikers eenvoudiger wordt om opgedane progressie toe te passen in het dagelijks leven. Ofwel, de ecologische validiteit van CogniPlus is hoog. Zeer uitgebreide informatie, catalogi en demo DVD's vindt u op:

http://www.psychologischtesten.nl
CogniPlus