DTREG

DTREG is de ideale tool voor het modelleren van zakelijke en medische gegevens met categorische variabelen, zoals geslacht, opleiding en burgerlijke staat. Beslissingsbomen presenteren een duidelijk, logisch model dat gemakkelijk kan worden geïnterpreteerd door mensen zonder grote wiskundige achtergrond. Als u behoefte heeft aan lineaire of niet-lineaire regressie-analyse, check dan het NLREG programma.
DTREG