MARS

MARS software is ideaal voor gebruikers met een voorkeur voor resultaten in een vergelijkbare vorm als traditionele regressie, terwijl essentiële niet-lineariteiten en interacties worden vastgelegd. De MARS-benadering van regressie modellering onthult op effectieve wijze belangrijke gegevenspatronen en -verbanden, die bijna onmogelijk met andere regressiemethoden worden blootgelegd. MARS bouwt haar model door gebruik te maken van een reeks rechte lijnen, met elk ​​zijn eigen helling. Hierdoor is het mogelijk een patroon in de gegevens op te sporen met MARS.
MARS