CogniPlus

CogniPlus is een modern, wetenschappelijk gefundeerd software programma waarmee cognitieve capacaiteiten effectief en efficiënt getraind kunnen worden. CogniPlus gebruikt realistische situaties, waarmee het voor gebruikers eenvoudiger wordt om opgedane progressie toe te passen in het dagelijks leven. Ofwel, de ecologische validiteit van CogniPlus is hoog. Zeer uitgebreide informatie, catalogi en demo DVD's vindt u op:


http://www.psychologischtesten.nl


CogniPlus is een modern, wetenschappelijk gefundeerd software programma waarmee cognitieve capacaiteiten effectief en efficiënt getraind kunnen worden.


CogniPlus gebruikt realistische situaties, waarmee het voor gebruikers eenvoudiger wordt om opgedane progressie toe te passen in het dagelijks leven. Ofwel, de ecologische validiteit van CogniPlus is hoog.


De inhoud van CogniPlus is sterk gelinkt aan het Vienna Test System. Daarmee kunnen diganose, behandeling enevaluatie eenvoudig worden geïntegreerd.


ProbleemspecifiekeTraining

Bij de ontwikkeling van de traininsgprogramma´s is sterke nadruk gelegd op theoretisch geleide constructie. Even belangrijk waren de bewezen trainbaarheid van de onderliggende capaciteiten en de probleemspecifieke (´deficit-oriented`) trainingsbenadering.

Realistische Inhoud van de Trainingsmodules


Cliënten willen de opgedane vaardigheden vanzelfsprekend toepassen in hun dagelijks leven en ze verwachten bovendien gemotiveerd te worden door het trainingsprogramma. CogniPlus helpt u om aan de verwachtingen van uw cliënten te voldoen. All trainingen vinden plaats in de context van realistische situaties. Deze zijn gemaakt met behulp van ontwerpers van games, die veel dynamische 3-dimensionale graphics hebben gebruikt.


Training voor alle niveaus


In tegenstelling tot wat u gewend bent van eerdere cognitieve trainingsprogramma´s, kan CogniPlus ingezet worden in het totale capaciteitenspectrum. Dit opent de deuren voor gebruik buiten de traditionele revalidatie van patiënten met hersenletsel. CogniPlus kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het verbeteren van rij-gerelateerde vaardigheden van verkeersovertreders, f voor het verbeteren van het reactievermogen van sporters, of voor het trainen van aandacht bij kinderen met ADHD.


Automatische keuze van moeilijkheidsniveau


CogniPlus is een intelligent, interactief systeem dat het niveau van uw cliënt betrouwbaar detecteert en automatisch het niveau daarop aanpast. Hiermee bent u er van verzekerd dat voldaan wordt aan de belangrijke eis, dat een systeem motiverend moet zijn. Een trainingsprogramma mag niet te moeilijk zijn, maar moet ook voldoende uitdaging hebben.


Zelfstandig trainen


Het gebruik van CogniPlus levert u tijd op. Maak gebruik van de software en laat uw cliënt zelfstandig werken. Echter, we adviseren wel om bij kinderen of kwetsbare personen de voortgang goed in de gaten te houden. Deze groepen kunnen beter onder begeleiding werken.

Testen-Trainen- Evaluatie

De testen uit het Vienna Test System en de trainingen uit CogniPlus zijn aan elkaar gelinkt. De trainingsmodules zijn gebaseerd op dezelfde theoretische modellen als de corresponderende testen. Hiermee heeft u een efficiënt en theoretisch gefundeerde link tussen testen en trainen en de daaruit voortvloeiende analsye van effectiviteit.

CogniPlus